Обяви за обществени поръчки (До 1 октомври 2014г.)
Обявите след тази дата се публикуват на адрес www.fraport-bulgaria.com

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр.Варна, инициира провеждането на процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Преустройство на служебен Граничен Контролно Пропускателен Пункт на Летище Варна (КПП 1/3)”. Срокът за представяне на оферти е до 16.00 часа на 08.10.2014г. Документация за участие в поръчката може да изтеглите от тук:


Публична покана
Документация

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр.Варна, инициира провеждането на открита процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Проектиране разширението на североизточната част на перона на Летище Бургас”. Срокът за подаване на оферти е удължен до 16.00 часа на 17.10.2014г. Документация за участие в поръчката може да изтеглите от тук:


Решение ЗОП-14-078
Обявление ЗОП-14-078
Указания за участие ЗОП-14-078
Техническо задание ЗОП-14-078
Приложение към Техническото задание ЗОП-14-078
Образец на оферта ЗОП-14-078
Проект на договор ЗОП-14-078
Образци на документи ЗОП-14-078
Въпроси/Отговори
Решение удължаване срока за представяне на оферти

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр.Варна, инициира провеждането на процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Изработване на комплексен проект за изграждане на депа за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на Летище Бургас”. Срокът за представяне на оферти е до 16.00 часа на 30.09.2014г. Документация за участие в поръчката може да изтеглите от тук:


Публична покана
Документация

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр.Варна, инициира провеждането на процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Изработване на комплексен проект за изграждане на депа за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на Летище Варна”. Срокът за представяне на оферти е до 16.00 часа на 30.09.2014г. Документация за участие в поръчката може да изтеглите от тук:


Публична покана
Документация

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр.Варна, инициира провеждането на процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за дренажна система на писта за излитане и кацане на летище Бургас”. Срокът за представяне на оферти е 23.09.2014г. Огледи ще се извършват на 05.09.2014г. и в периода от 15.09.2014г. до 19.09.2014г. включително. Документация за участие в поръчката и актуална информация може да изтеглите от тук:


Публична покана
Техническо задание
Приложение към Техническо задание
Указания и образци
Проекто-договор
Протокол

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр.Варна, инициира провеждането на процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Рехабилитация на ограда и ремонт на сграда за охрана в складово стопанство с.Тополи - Летище Варна”. Срокът за представяне на оферти е 16.09.2014г. Огледи ще се извършват в периода от 11.09.2014г. до 16.09.2014г. Документация за участие в поръчката и актуална информация може да изтеглите от тук:


Публична покана
Техническо задание
Указания и образци
Протокол
Договор

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр.Варна, инициира провеждането на процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Строителство на път за достъп до резервоари за самолетно гориво на ГСМ, летище Варна”. Срокът за представяне на оферти е 05.09.2014г. Огледи ще се извършват до 03.09.2014г. Документация за участие в поръчката може да изтеглите от тук:


Техническо задание
Проект
Указания и образци
Проект на договор
Публична покана
Разяснения 03.09.2014
Протокол

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр.Варна, инициира провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с поръчка с предмет: „Застраховка „Отговорност на собственици и оператори на летища на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, гр. Варна за летище Варна и летище Бургас”. Документация за участие в поръчката може да изтеглите от тук:


Решение
Документация за участие
Обявление
Тръжна документация

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр.Варна, инициира провеждането на процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Рехабилитация на перон и пътека за рулиране "С" на летище Варна”. Срокът за представяне на оферти е 02.09.2014г. Документация за участие в поръчката и актуална информация може да изтеглите от тук:


Техническо задание
Указания и образци
Публична покана
Проект на договор
Протокол

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр.Варна, инициира провеждането на процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Рехабилитация на перон и пътека за рулиране "С" на летище Варна”. Срокът за представяне на оферти е 12.08.2014г. Документация за участие в поръчката може да изтеглите от тук:


Техническо задание
Проект на договор
Публична покана
Указания и образци
Протокол прекратяване поръчка
12

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр.Варна, инициира провеждането на процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: „Изготвяне на цифров модел на подземната инфраструктура на летище Бургас”. Срокът за представяне на оферти е 08.08.2014 г. Документация за участие в поръчката може да изтеглите от тук:


Публична покана
Техническо задание
Приложение към техническото задание
Приложение към техническото задание (2)
Образци на документи
Проект на договор
Протокол от работата на комисията
Договор