Зоната за получаване на багаж се намира веднага след гишетата за паспортен/визов контрол. Информационни монитори над багажните ленти показват къде ще пристигне багажът ви. Извънгабаритни багажи като напр. дъски за сърф се получават в същата зона. До всеки карусел са разположени колички за багаж. Уверете се, че полученият багаж е ваш.