Всички пътници и техния ръчен багаж минават през щателна проверка сигурност за забранени предмети и за спазване на ограниченията за пренос на течности на борда на самолета. Целият багаж трябва да бъде проверен, независимо от големината. 

Пътниците могат да вземат със себе си в самолета всякакви течности, закупени след преминаване проверка сигурност, тъй като тези стоки преминават отделни проверки. Това включва бутилирана вода, вина и други алкохолни напитки, парфюмерийни и козметични стоки или медицински стоки и храна.

За да предпази пътниците от новите опасности от течни експлозиви, ЕС въведе нови изисквания за сигурност. За да се избегнат ненужни закъснения на летището, всеки пътник трябва да бъде запознат с правилата за ръчен багаж. Моля да вземете предвид следната информация: 

Списък на забранени предмети, Регламент на ЕС   

Нови правила за сигурност относно ръчния багаж и носенето на течности

За повече информация може да се свържете с нас:

Тел: 00359 52 573 389 - отдел "Сигурност"

Е-мейл: VNSEC01@varna-airport.com