МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР  ЛЕТИЩЕ ВАРНА

Първа медицинска помощ и преглед от лекар са на разположение денонощно в медицинския център на летището.

Медицински грижи при злополука и нараняване също са на разположение 24/7.

Медицинският център на летище Варна се намира в Терминал 2.

За запитвания и допълнителна информация свързана със здравните услуги, може да се свържете, както следва:

Тел:  +359(0)52 573 467, +359(0)52 573 472
E-Mail: vivamedica@varna-airport.bg