Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД – оператор на летище Варна и летище Бургас се ангажира да предлага висококачествени услуги на клиентите. В началото на 2014, компанията стартира програма We Care (We Care Always Ready to provide Excellent service) за подобряване услугите за пътници на летищата Варна и Бургас. Целта на програмата е да повиши нивото на обслужване и да увеличи съзнанието на служителите за важността на обслужването на пътниците и така да създаде удобно и приятно летищно изживяване.

Компанията проведе обучения на над 700 служители на двете летища, работещи директно с пътници, вкл. ръководен екип. Обученията бяха създадени специално за морските летища и в съответствие с експертността и най-добри практики на Фрапорт АГ и други летища. Критерии за оценка и препоръки бяха разработени заедно с участниците за измерване на резултатите.

Независимо проучване показа, че пътниците високо оценяват повишените усилия за отлично обслужване и добро изживяване на летищата. Още през първата година програмата We Care донесе много добри резултати и повишено ниво на удовлетвореност на пътниците и имаше положителен ефект върху служителите.