Печеливш участник от томболата:

Dorthe Hvid, from Denmark 

Резерви: 1. Dorthe Hvid, Denmark

                2. Tuula Lomma, Finland

                3. Maria Ageeva, Russia

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ WOW AT THE AIRPORT

 
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Лятната кампания на летище Варна и летище Бургас „WOW at the Airport” ("Кампанията") се организира и провежда от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, с ЕИК 148045472, седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, летище Варна ("Организатор на Кампанията").
С участието си в Кампанията, участниците приемат да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените официални правила на Кампанията ("Официални Правила"), които ще бъдат обявени в периода на Кампанията на www.varna-airport.bgи на www.burgas-airport.bg.
Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго.
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Кампанията се организира и провежда в следните търговските обекти, разположени на  терминал 2 на летище Варна и терминал 2 на летище Бургас, а именно: магазини на „Нюанс БГ“АД (всички Duty Free& Duty Paid магазинии магазин Bulgarian Bazaar), “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД(Sky snack bar, Bottega prosecco bar, Pizza & Fresh bar, Relay shop), „Стойчев и синове“ ООД (Puma outlet).
Право на участие имат пълнолетни и дееспособни лица, навършили 18 г. към датата на покупката.
Служители на Организатора, както и на „Нюанс БГ“АД, “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД,„Стойчев и синове“ ООД, както и членове на техните семейства, нямат право на участие в промоцията.
 
РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се провежда в периода 15.06.2018г. – 30.09.2018г. вкл. или до изчерпване количествата на скреч картите и талоните за участие в томболата, в обектите на „Нюанс БГ“ АД (всички Duty Free магазинии магазин Bulgarian Bazaar), “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД(Sky snack bar, Bottega prosecco bar, Pizza & Fresh bar, Relay shop), „Стойчев и синове“ ООД (Puma outlet), на двете летища.
 
РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ
В Кампанията участват всички търговски марки и продукти от асортимента на търговските обекти, участващи в Кампанията („Участващи в Кампанията продукти), като условие за участие в Кампанията е минимална стойност на общата покупка, описана в Раздел 5, без значение от вида на закупените продукти.
 
РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА, ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Участието е обвързано с покупка. Кампанията се разделя на 2 части:
 
Част I. Кампания с моментни наградиважи за всички участващи търговски обекти
1. При покупка на участващи в Кампанията продукт/и на стойност поне:
А) € 40 (четиридесет евро) или равностойността им във валутата, с която се извършва покупкатав обектите на „Нюанс БГ“ АД (всичкиDuty Free& Duty Paid магазинии магазин Bulgarian Bazaar), клиентът получава скреч карта, с която може да спечели една от наградите, предвидени за съответния търговски обект. За всеки € 40 от своята сметка, клиентът получава по 1 скреч карта, но не повече от 3 броя скреч картиза една сметка, а именно: за сметки от € 40 до € 79,99 – 1 скреч карта, за сметки от € 80 до € 119,99 – 2 скреч карти, за сметки от и над € 120 – 3 скреч карти. 
Б) € 7,50 (седем евро и петдесет цента) или равностойността им във валутата, с която се извършва покупката в обекта на “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД(Sky snack bar, Bottega prosecco bar, Pizza & Fresh bar, Relay shop), клиентът получава скреч карта, с която може да спечели една от наградите, предвидени за съответния търговски обект.
В) € 100 (сто евро) или равностойността им във валутата, с която се извършва покупката в обекта на Стойчев и синове” ООД(Puma outlet), клиентът получава скреч карта, с която може да спечели една от наградите, предвидени за съответния търговски обект.
2. Скреч картата се избира от клиента на случаен принцип.
3. В случай на печеливша скреч карта, клиентът получава своята награда на момента от персонала в съответния търговски обект.
4. Покупката се удостоверява с касова бележка, дубликат от която се задържа заедно с печеливша скреч карта, за удостоверяване на предадена на клиента награда, в случай на печеливша скреч карта.
5. Срещу една касова бележка, отговаряща на условията от т.1, част I, клиентът получава една, две или три скреч карти, в зависимост от механизма описан в т.1, част I.
6. Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с представяне на нова касова бележка, с която не е участвал и удостоверяваща покупка, отговаряща на условията от т.1, част I.
7. Всеки участник може да спечели само една награда от една скреч карта.
8. Скреч карти и награди, получени от тях не се заменят срещу левовата им равностойност.
 
Част II. Кампания с награди на томболен принцип – важи само за обектите на „Нюанс БГ“ АД (всички Duty Free & Duty Paid магазини и магазин Bulgarian Bazaar)
1. Всички непечеливши скреч карти имат право да участват в томбола за спечелване на ваучер за почивка в хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена (6 нощувки за двама възрастни с две деца), заедно с осигурен ваучер за самолетни билети на стойност € 1000 (1 брой за летище Варна и 1 брой за летище Бургас).
2. Талонът за участие (гърбът на скреч картата) се попълва от клиента и се пуска в кутия, на обозначените за това места в търговските обекти.
3. Печелившите на наградите ваучер за почивка с ваучер за самолетни билети, заедно с 3 (три) резерви за летище, ще бъдат изтеглени на 05.10.2018г. в офиса на „Нюанс БГ“ АД на летище Варна и летище Бургас в комисия от представители на „Нюанс БГ“ АД и „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.
4. Печелившите ще бъдат уведомени от организатора по телефон и/или имейл в срок от 5 (пет) работни дни след датата на тегленето.
5. В случай, че печелившия участник не може да бъде открит в срок от 7 (седем) дни на посочените от него телефон и/или имейл поради грешни или неверни данни посочени от него или други независещи от организатора причини, за печеливш се смята участника изтеглен като първа резерва. Ако и той не може да бъде открит, за печеливш ще се счита участника изтеглен като втора резерва и т.н.
6. В случай, че печелившият участник откаже да използва наградата си официално в писмена кореспонденция по имейл, наградата се предоставя на участника изтеглен като първа резерва.
7. Наградата (ваучер за почивка и ваучер за самолетни билети на стойност € 1000) не може да бъде предоставяна на трети лица и не може да бъде заменяна срещу паричната й равностойност.
8. Предоставянето на ваучерите за почивка и за самолетни билети, организирането на получаването им и комуникацията с печелившите са за сметка на „Нюанс БГ“ АД.
9. Наградата ваучер за почивка в хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Еленаважи за 6 (шест) нощувки за двама възрастни с две деца и може да бъде използвана до 1 (една) година след изтеглянето й, а именно до 05.10.2019г.
10. При избор на използване на почивката в слаб сезон (01.10.2018г. – 30.04.2019г.), изхранването е Full Board (с вкл. закуска, обяд и вечеря, като обядът и вечерята се предлагат на блок маса или на фиксирано меню, в зависимост от заетостта на хотела). В този случай печелившият трябва да резервира своята почивка не по-късно от 15.01.2019г.
11. При избор на използване на почивката в силен сезон (01.05.2019г. – 30.09.2019г.), изхранването е All Inclusive. В този случай печелившият трябва да резервира своята почивка не по-късно от 15.03.2019г.
12. Наградата ваучер за почивка в хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена не може да бъде използвана в следните празнични периоди: Коледа (24.12. - 26.12.2018г.), Нова година (30.12.2018 - 01.01.2019г.) и Великден (26.04. – 29.04.2019г.).
13. Ангажимент на печелившият участник е да осъществи връзка с хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена, да уточни подробностите, да резервира и организира своята почивка.
14. Ваучерът за самолетни билети на стойност € 1000 се осигурява от posoka.com.
15. Ваучерът за самолетни билети важи за полети до и от България във връзка с почивката в хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена.
16. В случай, че стойността на самолетните билети е по-голяма от € 1000, разликата се доплаща от печелившият. В случай, че стойността на самолетните билети е по-малка от € 1000, разликата не се изплаща на печелившия.
17. Ангажимент на печелившият участник е да осъществи връзка с posoka.com, да уточни подробностите, да резервира и организира своите самолетни билети.
18. На основание чл. 12 и чл. 35 ЗДДФЛ, във връзка с чл. 13, ал. 1, т.21 ЗДДФЛ, предметните печалби със стойност над 30 лв. представляват облагаем доход за лицата към датата на получаване на печалбите, който доход се облага с 10% данък върху пазарната стойност на предметната печалба. В тази връзка всяко физическо лице, гражданин на Република България, е длъжно да декларира придобития облагаем доход с годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ в срок до 30.04. на следващата година, както и да внесе дължимия данък в същия срок. Към годишната данъчна декларация се прилага служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ, издадена от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“АД, а за  наградите ваучер за почивка в хотел Астор Гардън и ваучер за самолетни билети на стойност € 1000, същата ще бъде издадена от „Нюанс БГ“ АД. Във връзка с чл.73 ЗДДФЛ „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“АД, съответно „Нюанс БГ“ АД, ще подаде информация до Националната агенция за приходите за изплатените облагаеми доходи на физическите лица, български граждани.
 
РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите от Кампанията са следните:
 
Част I – моментни награди от скреч карти на всички участващи търговски обекти:
A) „Нюанс БГ“ АД(всичкиDuty Free& Duty Paid магазинии магазин Bulgarian Bazaar):
 
Награда
Брой
1
10% отстъпка в магазин Bulgarian Bazaar*
45000
2
20% отстъпка в магазин Duty Free Fashion & Accessories*
4 000
3
30% отстъпка в магазин Duty Free Fashion & Accessories*
1 200
4
50% отстъпка в магазин Duty Free Fashion & Accessories*
240
5
Комплект пощенски картички
3700
6
Магнит
1 250
7
Ключодържател
550
8
Камера за телефон
2
9
Блутут слушалки
6
10
Билет за MTV Presents Varna Beach 2018
25
 
* Отстъпките важат при повторна покупка в рамките на същия ден. Отстъпките не се начисляват върху цигари, тютюневи изделия и продукти в промоция. Максимална отстъпка €100.
 
 
Б) “Ел Ес Травъл Ритейл България” ЕООД(Sky snack bar, Bottega prosecco bar, Pizza & Fresh bar, Relay shop):
 
Награда
Брой
1
Кафе еспресо DonCafé
3 000
2
Минерална вода Bankya 0,5l
2 500
3
Наливна бира Kamenitza 0,33l
2 000
4
Комплект подложки за чаши
12 000
5
Чашка за шот
645
6
VR очила
4
7
Външна батерия
6
 
В) Стойчев и синове” ООД(Puma outlet):
 
Награда
Брой
1
Шапка Puma
60
2
Магнит
90
3
Ключодържател
70
4
Блутут колонка
2
 
Част II. Награди на томболен принцип – важи само за обектите на „Нюанс БГ“ АД (всички Duty Free & Duty Paid магазини и магазин Bulgarian Bazaar)
 
 
Награда
Брой
1
Ваучер за почивка в хотел Астор Гардън в к.к. Св.Св. Константин и Елена (6 нощувки за двама възрастни с две деца), заедно с осигурен ваучер за самолетни билети на стойност € 1000
2
 
Не се допуска получаване на паричната равностойност на спечелената награда.
Изображенията на наградите в рекламните материали са илюстративни и могат да се различават от реалните.
 
РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ
Организаторът не носи отговорност за промени в датите и обектите на провеждане на Кампанията при промени от страна на съответните търговски оператори.
Организаторът не носи отговорност, ако не успее да се свърже с печеливш участник на посочения от последния телефон и/или имейл. Организаторът на кампанията не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка или електронна поща.
Цената на участващите в Кампанията продукти се определя от съответния търговски обект.
Организаторът не носи гаранционна отговорност за големите награди, като такава се предоставя (ако е приложимо), съгласно условията на техните производители/разпространители.   
Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата поради местни официални празници, забавяне на доставчици на куриерски услуги или други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.
Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с кампанията, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност. Участници, които използват фалшива идентичност в кампанията и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на кампанията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.   
 
РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Кампанията, както и да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на тяхната стойност.
 
РАЗДЕЛ 9. СПОРОВЕ
Евентуално възникнали спорове между организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на играта се прилага действащото законодателство на Република България.
 
РАЗДЕЛ 10. ПУБЛИЧНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С участието си в кампанията участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила. За въпроси отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛДи Общия регламент за защита на данните (General Data Protection Regulation), в сила от 25 май 2018г.
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, с ЕИК 148045472, седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, летище Варна, в качеството си на „Организатор на кампанията“ и „Нюанс БГ“ АД, с ЕИК 202224699, седалище и адрес на управлениегр. София, бул. Брюксел 1, в качеството си на „Партньор на Организатора за осигуряване на наградите в кампанията“, се явяват съвместни администратори на лични данни на участниците в кампанията, по отношение на следните категории лични данни: име и фамилия; имейл адрес; телефонен номер; адрес за доставка на наградата.
Във връзка с действащото данъчно законодателство в Република България за изплатените облагаеми доходи на физически лица, български граждани, получател на предоставените лични данни е Националната агенция за приходите.
Съвместните администратори нямат право да предоставят личните данни на трети страни, освен ако не е налице изрично законово задължение за това.
Попълвайки талона за участие в томбола, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на Организатора и неговия партньор „Нюанс БГ“ АД личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, адрес за доставка на наградата), с цел участие в тази “Кампания“, установяване на контакт с печелившите и доставка на награда.
Срокът за съхранение на предоставените лични данни от участниците в кампанията е до 1 година (365 дни) след датата на изтегляне на печелившите талони и резервите, а именно до 05.10.2019г.
Личните данни, съответно попълнените талони за участие, се събират, съхраняват и унищожават от Администратора „Нюанс БГ“ АД. След приключване на томболата и изтичане на посочения срок за съхранение,  данните се унищожават чрез екарисаж, което се удостоверява с писмен протокол.
Въз основа на гореизложеното, с участието си в кампанията всеки участник декларира, че: (i) е прочел, запознат е и се съгласява с настоящите Правила, (ii) е запознат с целите, характера, и условията на предоставяне и обработване на личните му/ѝ данни (име и фамилия, имейл адрес, (ако е предоставен)) и се съгласява с тях; (ii) предоставя доброволно личните си данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (ако е предоставен)), (iii) е запознат с категорията получатели на личните му/й данни и  (iv) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му/ѝ данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (ако е предоставен)) да бъдат обработвани само за целите на кампанията от съвместните Администратори: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД и „Нюанс БГ“ АД.
Спечелилите награди участници изразяват изричното си и доброволно съгласие неговото/ нейното име и фамилия да бъдат публикувани на официалната интернет страница на летище Варна и летище Бургас, както и че техните имена и снимки могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.
Имената на участник, спечелил награда, и снимки от връчването на наградата би могло (но не е задължително) да бъдат публикувани на уеб страниците и на фейсбук страниците на двете летища и на търговските оператори, участващи в Кампанията, само след изрично писмено съгласие.
 
Общите условия на Кампанията са изготвени на български и английски език. В случай на противоречия в двете версии предимство има българският език.